ช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยผ่านทางธนาคาร ทั้ง 2 แห่ง ดังต่อไปนี้ 

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งทางร้าน ผ่านทางโทรศัพท์ ทาง E-Mail หรือส่ง Fax. มาที่เบอร์ 044-353569

ชื่อบัญชี  “บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด”

ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ออมทรัพย์ 694-0-34147-1
ธนาคารไทยพาณิชย์

เดอะมอลล์ นครราชสีมา  ออมทรัพย์ 813-406571-8